Arenduslabor

Kolisime mõned nädalad tagasi meie uude (kuid loodetavasti ajutisse) arenduslaborisse, mis asub U05-306. Sisseseade hakkab paika saama ja töö käib juba täiel hool.
Mõned pildid laborist.